Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Badania i rozwój

Dynamika zmian na rynku produktów prozdrowotnych (suplementy diety, odżywki, żywność funkcjonalna, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, itp.) wymaga na producentach tego sektora coraz większej innowacyjności asortymentowej oraz ściślejszej współpracy z przedstawicielami nauki i zewnętrznymi specjalistami w celu efektywnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz procesów projektowania i rozwoju nowych produktów.

Przy udziale interdyscyplinarnego panelu ekspertów (nauka, prawo, systemy jakości, fundusze UE i in.) naszego Instytutu skutecznie wspomagamy wytwórców w realizacji zadań związanych z innowacyjnością produktową oraz w koordynacji współpracy z przedstawicielami nauki w celu efektywnego prowadzenia prac związanych z wdrożeniem nowych produktów na rynek. Dodatkowo, dzięki poszerzającym się możliwościom pozyskania zewnętrznych funduszy na działania B+R, wspieramy przedsiębiorców przy ich pozyskiwaniu i prawidłowym wykorzystaniu w toku prac związanych z projektowaniem i rozwojem produktów prozdrowotnych.

Zapraszamy do współpracy!

Zakres usług

  • Projektowanie i rozwój nowych produktów, w tym suplementów diety, odżywek, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i żywności funkcjonalnej,
  • Analiza ryzyka dla nowych produktów,
  • Opracowanie i realizacja dofinansowanych projektów badawczych i transferu technologii,
  • Organizacja i przeprowadzanie badań przedklinicznych i klinicznych,
  • Przygotowanie opinii o innowacyjności pod dofinansowania inwestycji,
  • Opinie i ekspertyzy z udziałem przedstawicieli nauki.