Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Sprawdzona jakość

Wytwarzanie bezpiecznych i o powtarzalnej jakości produktów prozdrowotnych (suplementy diety, odżywki, żywność funkcjonalna, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, itp.), jest dla producentów dużym wyzwaniem merytorycznym, organizacyjnym i kosztowym. Wymaga, tym samym, funkcjonowania zakładów produkcyjnych w reżimie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów, precyzyjnie odpowiadającemu potrzebom sektora, o tak szczególnej specyfice procesów wytwórczych, otoczenia prawnego i właściwościach samych produktów. Stąd pojawiająca się wśród wytwórców realna potrzeba dostosowania wdrożonych systemów jakości do wymagań standardu dedykowanego dla branży produktów prozdrowotnych.

Standardem w największym stopniu dostosowanym do specyficznych potrzeb i wymagań producentów sektora produktów prozdrowotnych jest opracowany przez Europejską Federację Stowarzyszeń Producentów Produktów Zdrowotnych (ang. European Federation of Associations of Health Products Manufacturers, EHPM) Przewodnik Jakości dla Suplementów Diety. Standard ten zawiera konkretne wymagania dla systemu jakości wdrożonego w zakładzie produkcyjnym, przystosowane do specyfiki branży, właściwego otoczenia prawnego i wyzwań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i jakości produktów prozdrowotnych.

Nasz Instytut do dyspozycji producentów oddaje ekspertów, audytorów i trenerów, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością specyfiki branży, skutecznie wspomagają w sprawnym dostosowaniu wdrożonego systemu jakości do wymagań Przewodnika Jakości dla Suplementów Diety.

Zapraszamy do współpracy!

Zakres usług

  • Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów zgodnego z wymaganiami Przewodnika Jakości dla Suplementów Diety,
  • Audyty na zgodność z wymaganiami Przewodnika Jakości dla Suplementów Diety,
  • Szkolenia w zakresie wymagań Przewodnika Jakości dla Suplementów Diety,
  • Doradztwo przy doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów prozdrowotnych.