Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Zarząd fundacji

Katarzyna Wójcicka - Prezes Fundacji

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów europejskich, certyfikowany doradca w sieci „Linking Science to Business" (Eurobiobiz, Komisja Europejska), członek zespołów projektowych B+R, nadzorowała przygotowanie międzynarodowego projektu nagrodzonego przez Krajowy Punkt Kontaktowy i zgłaszanego w 6 Programie Ramowym UE. Z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami o profilu produkcyjnym, usługowym i doradczym dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i suplementów diety, gdzie nadzorowała wdrażanie systemów zarządzania jakością oraz akredytację laboratoryjnych metod badawczych. W przeszłości Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm, Przewodnicząca Rady Fundacji Roku 2000, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, obecnie Przewodnicząca Rady Eksperckiej KRSIO.

Przemysław Tronina - Wiceprezes Fundacji

Audytor, trener i doradca w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów w przemyśle żywnościowym. Wykształcenie wyższe w dziedzinie biotechnologii żywności oraz ukończone studia podyplomowe w przedmiocie zarządzania jakością w przemyśle żywnościowym. Audytor z ramienia jednostek certyfikujących w zakresie systemów jakości w przemyśle spożywczym i paszowym. Doświadczenie zawodowe w kwestii nadzoru nad jakością w zakładach przemysłu żywnościowego i paszowego. Szereg ukończonych kursów i zdobytych uprawnień dot. systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwem informacji. Ponad 9-letnie doświadczenie audytowe, trenerskie i doradcze w przemyśle żywnościowym, paszowym i farmaceutycznym.

Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska - Wiceprezes Fundacji

Doktor nauk prawnych (stopień uzyskany na Uniwersytecie w Maceracie we Włoszech i nostryfikowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); wspólnik Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j., z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw branży spożywczej; wykładowca prawa żywnościowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; Członkini Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa rolnego i żywnościowego w kraju i zagranicą; prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa żywnościowego, w tym m.in. dla przedsiębiorstw branży spożywczej, radców prawnych i aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Redaktor naukowy i współautorka pierwszego na polskim rynku wydawniczym systemowego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia („Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz” Warszawa 2013 r. wyd. Wolters Kluwer Polska).

Daniel Szostek - Wiceprezes Fundacji

Wspólnik i współzałożyciel Centrum Prawa Żywnościowego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doradza przedsiębiorcom branży spożywczej w zakresie prawa żywnościowego i postępowań administracyjnych, m.in. przed organami urzędowej kontroli żywności, specjalizuje się w obsłudze prawnej relacji handlowych na rynku spożywczym oraz w zagadnieniach regulacyjnych polskiego i europejskiego prawa żywnościowego. Ekspert Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Jest współautorem publikacji "Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz" (wyd. 2013 Wolters Kluwer).