Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo prawne

Bezpieczne funkcjonowanie na rynku suplementów diety i odżywek nie jest możliwe bez kompleksowego wsparcia prawnego, świadczonego przez wyspecjalizowany podmiot i prawników o ugruntowanej wiedzy o branży i jej produktach. Zmieniające się realia prawne i polityczne, oczekiwania konsumentów, rosnąca konkurencja, a także niestabilność wizerunkowa, zagrażają branży i jej stabilnemu rozwojowi. W takim otoczeniu prawnym wymagany jest profesjonalne przygotowanie i znajomość branży. Z uwagi na specyfikę produktów oraz na fakt, że suplementy diety charakteryzują się fizjologicznym oddziaływaniem na organizm człowieka, znaczną trudność sprawia także kwalifikacja danego produktu jako suplementu diety bądź produktu leczniczego. Warto wskazać, że pomyłka przy prawidłowym zakwalifikowaniu produktu wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Regulacje prawne powinny chronić obywatela i jego zdrowie, umożliwiając jednocześnie realizowanie i rozwój działalności gospodarczej na rynku produktów i usług w oparciu o korzyści i bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.

Zapraszamy do współpracy!

Powrót