Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Polityka prywatności

I. CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Operatorem strony internetowej działającej pod domeną www.eisd.pl jest Fundacja Europejski Instytut Suplementów i Odżywek wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000535580 (dalej „Fundacja”).
 2. Fundacja obsługuje stronę internetową (zwaną także Serwisem), która umożliwia rejestrację użytkowników lub przekazywanie informacji osobistych i danych osobowych.
 3. Fundacja zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym ze strony internetowej ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Fundacja zbiera dane osobowe oraz inne dane. Zbieranie danych odbywa się, w zależności od ich rodzaju, z inicjatywy osób odwiedzających stronę internetową lub automatycznie.
 5. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach strony internetowej.
 6. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

II. ZAKRES ZBIERANYCH I PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Fundacja zbiera jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania usług świadczonych przez Fundacja.
 2. Osoby korzystające ze strony internetowej w charakterze Gości nie są zobowiązane do rejestracji. Strona internetowa w trakcie wizyty Gościa automatycznie zbiera i przechowuje dane, które nie są danymi osobowymi.
 3. Podczas wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane są dane osób korzystających ze strony, a dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, liczba odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, rozdzielczość ekranu, liczba kolorów ekranu, adresy, z których nastąpiło wejście do strony, długość korzystania ze strony, itp. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby korzystającej ze strony internetowej.
 4. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną [np. Newsletter, Biuletyn (dalej: Biuletyn), Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail lub innych danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji usługi.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Fundację działającą jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. W powyższej sprawie konieczny jest kontakt e-mail: biuro@eisd.pl.
 6. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych.

III. WYKORZYSTYWANIE DANYCH

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził on zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w takim zakresie i celu, jaki obejmowała ta zgoda. Dane zbierane automatycznie mogą być natomiast użyte do analizy zachowań osób korzystających ze strony internetowej.
 2. Fundacja wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia strony internetowej oraz oferowania za jej pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Fundację oraz podmioty z nią współpracujące.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez stronę internetową wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. SUBSKRYPCJA PŁATNEGO BIULETYNU ZMIAN W PRAWIE ŻYWNOŚCIOWYM

 1. Zaprenumerowanie elektronicznego i płatnego Biuletynu wymaga podania w odpowiednim formularzu nazwy podmiotu zamawiającego, adresu e-mail, telefonu. Pola te wypełnia się obowiązkowo.
 2. Proces zamówienia płatnego Biuletynu kończy się przesłaniem przez Fundację podmiotowi zamawiającemu umowy subskrypcyjnej na Biuletyn.
 3. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Biuletynu i bezpłatnego Newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi aktualny numer Biuletynu.
V. SUBSKRYPCJA BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA
 1. Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pola te wypełnia się obowiązkowo.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi aktualny Newsletter.
 3. Adresy podane dla subskrypcji Newslettera będą służyły także do przesyłania informacji i ofert Fundacji.

VI. NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Fundacja zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości podmiotom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Serwisem. Pod tym określeniem Fundacja rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu (np. zmiany, promocje), lub informacje komercyjne.

VII. JAWNE DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Fundacja nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość stron w domenie www.eisd.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy w tej domenie stanowią własność Fundacji lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
 2. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to uzgodnione z Fundacją.
 3. Pojedyncze dokumenty publikowane w Serwisie przez Fundacją mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

IX. PLIKI COOKIES

Niektóre elementy strony internetowej wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Ten uproszczony system komunikacji jest objęty Polityką Prywatności. Użytkownik korzystający ze strony internetowej ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

X. PARTNERZY

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją na stronie internetowej.
 2. Operator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez podmioty inne niż Fundacja.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Użytkowników strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej www.eisd.pl.