Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Świadectwo wolnej sprzedaży

Świadectwo wolnej sprzedaży wydawane przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (EISD) to cenny dla eksportera dokument potwierdzający, że w dniu jego wydania wskazany na Świadectwie suplement diety jest wprowadzony legalnie do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez uprawniony, zgłoszony podmiot gospodarczy.

Świadectwo wydawane jest w polskiej i angielskiej wersji językowej, a na życzenie klienta również w języku innego docelowego kraju eksportu.

Świadectwo wydawane jest dla suplementów diety umieszczonych w rejestrze GIS, po notyfikacji lub po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

Procedura przyznania świadectwa

1

Zapytanie ofertowe przesłane przez Klienta do EISD

2

Przesłanie przez EISD oferty wskazującej wymagane do wystawienia Świadectwa dokumenty oraz cenę usługi

3

Przyjęcie oferty przez Klienta i przesłanie wskazanych w ofercie dokumentów do EISD

4

Wystawienie faktury VAT przez EISD i przesłanie jej do Klienta

5

Opłacenie przesłanej faktury przez Klienta i wysyłka potwierdzenia przelewu do EISD

6

Weryfikacja przesłanych przez Klienta dokumentów oraz informacji zawartych w rejestrze GIS i KRS

7

Wystawienie Świadectwa - w dowolnym języku

* na życzenie Klienta – przeprowadzenie procedury legalizacji Świadectwa
8

Wysyłka skanu Świadectwa za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wersji papierowej pocztą tradycyjną