Język: PL EN Menu

Wspieramy działania

Organizujemy

Nadzorujemy

Analizujemy

Zapewniamy

Szkolimy

Doradzamy

Jakość

bezpieczeństwo

Usługi prawne

Bezpieczne funkcjonowanie na rynku suplementów diety i odżywek nie jest możliwe bez kompleksowego wsparcia prawnego, świadczonego przez wyspecjalizowany podmiot i prawników o ugruntowanej wiedzy o branży i jej produktach. Zmieniające się realia prawne i polityczne, oczekiwania konsumentów, rosnąca konkurencja, a także niestabilność wizerunkowa, zagrażają branży i jej stabilnemu rozwojowi. W takim otoczeniu prawnym wymagany jest profesjonalne przygotowanie, znajomość branży i otoczenia prawnego. Z uwagi na specyfikę produktów oraz na fakt, że suplementy diety charakteryzują się fizjologicznym oddziaływaniem na organizm człowieka, znaczną trudność producentom sprawia także kwalifikacja danego produktu jako suplementu diety bądź produktu leczniczego (kwestia tzw. produktów z pogranicza – ang. borderline products). Warto wskazać, że pomyłka przy prawidłowym zakwalifikowaniu produktu wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Rozwiązujemy ten i wiele innych, żywotnych dla branży problemów.

Zakres usług

 • Weryfikacja oznakowania produktów pod kątem zgodności z przepisami krajowego i unijnego prawa żywnościowego (rozporządzenie nr 1169/2011 i rozporządzenia szczegółowe, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne),
 • Weryfikacja oznakowania produktów wprowadzanych na rynki poza Unią Europejską – ocena zgodność z prawodawstwem kraju docelowego – obecnie jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie prawne wprowadzenia produktu na rynki ponad 60 krajów świata,
 • Zgłaszanie lub rejestracja produktów,
 • Pomoc prawna w organizacji importu produktów, w tym reprezentacja w zakresie formalności granicznych,
 • Przeprowadzanie oceny kwalifikacji prawnej produktów z tzw. pogranicza (borderline),
 • Ocena spełniania szeroko pojętych wymogów prawa żywnościowego (np. dotyczących stosowania substancji dodatkowych),
 • Wsparcie przy projektowaniu produktu, tak by spełniał wszelkie kryteria prawne,
 • Wsparcie przy tworzeniu zgodnej z prawem kampanii reklamowej produktu,
 • Prowadzenie spornych postępowań administracyjnych z organami urzędowej kontroli żywności,
 • Prowadzenie postępowań sądowych, przed wszystkimi rodzajami sądów,
 • Obrona prawna dóbr osobistych podmiotów branżowych,
 • Organizacja szkolenia z zakresu prawa żywnościowego.